Schilderij n.a.v. Romeinen 11, wij (christenen) zijn geënt op de edele olijfboom (Israël) . Ik ben mijn lieve mem dankbaar die mij de liefde voor Israël heeft doorgegeven.