In het schilderen laat ik me graag inspireren door de natuur; de arend is zo’n voorbeeld. De koning onder de vogels.
Door het lezen van het boek Geboren om te vliegen van Henk Stoorvogel en Eugene Poppe ontdekte ik dat je veel kunt leren uit het leven van de arend.

In het boek heb ik gelezen dat de arend meer dan 25x in de Bijbel voorkomt. Uit een andere bron op internet las ik zelfs 38x. Wie het nu bij het rechte eind heeft laat ik maar even in het midden. In de Bijbel wordt de arend meestal als beeld gebruikt voor Gods zorg en bescherming.

“Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht:
hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput”. De Bijbeltekst uit Jesaja 40:31 kwam tijdens het schilderen in mijn gedachten om bij dit schilderij te plaatsen.

In de eerste plaats is dit een tekst, door God ingegeven, aan de profeet Jesaja, geschreven en geprofeteerd voor het volk Israël.
Het volk Israël had het (en nu vaak nog) zwaar te verduren in de Babylonische ballingschap. En Jesaja mag namens God het volk bemoedigen.
De profeet Jesaja wijst het volk Israel op de grootheid van God. Hij bemoedigt het volk en profeteert, dat ondanks de verdrukking die ze op dat moment ervaren, er een tijd van herstel komt.
Wij mogen daar nu al getuige van zijn. God is bezig om het koninkrijk van Israël te herstellen. Wij kunnen dit o.a. zien doordat de Joden, die door de verstrooiing over de hele wereld wonen, terugkomen naar het beloofde land. Tegelijkertijd zie je dat de Joden, na 70 jaar Auschwitz, het nog steeds moeilijk hebben. Het antisemitisme neemt schrikbarend toe. Het is goed om daarbij stil te staan en te letten op de tekenen van de eindtijd.

Maar voor ons gelden natuurlijk ook de bemoedigende woorden: “Maar wie hoopt op de Heer krijgt nieuwe kracht, hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar”

Een tekst waar veel vanuit gaat; de woorden die bij mij naar boven komen zijn hoop, vertrouwen, overgave en vrijheid.
Een leven onder leiding van de Heilige Geest.

Wist je dat een arend vliegt op de thermiek van de warme opstijgende lucht? Hij hoeft dan niet steeds zelf te vliegen. Een arend kan heel hoog en lang vliegen en het zou te vermoeiend zijn als hij zonder hulp van de thermiek moet vliegen.

Ik vind dit een prachtig beeld om terug te koppelen naar ons eigen leven. Wij mogen leven op de thermiek van de Heilige Geest. Ook wij zijn geboren om in vrijheid te vliegen.

De arend kent het geheim van overgave.
Door steeds goed te zoeken met zijn zintuigen blijft hij erin slagen om steeds te blijven zweven van thermiekbel naar thermiekbel.

Maar kennen wij eigenlijk, net zoals de arend, het geheim van overgave? Lukt het ons om in vrijheid te blijven vliegen? Om van thermiekbel naar thermiekbel, van dag tot dag, te blijven zweven?

Ik vind dit soms best wel eens lastig. We zijn zomaar weer afgeleid door alle drukte om ons heen. Het leven is niet altijd gemakkelijk, het kent zorgen, pijn en verdriet.

Maar door ons hart te richten op de Heer, stil te worden en te blijven zoeken (net zoals de arend) en te blijven bidden naar de Heilige Geest wil God ons hart vervullen met nieuwe hoop zoals Paulus in de Romeinenbrief beschrijft, Romeinen 15:13
“Moge God, die ons hoop geeft, jou in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat jouw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de Heilige Geest”.